Tag Archives: World Citizen

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot như gọi là Andreas Klamm và Andreas Klamm Sabaot được sinh ra vào ngày 06 tháng hai năm 1968 tại thành phố Ludwigshafen am Rhein ở Đức. Ông là hậu duệ của một gia đình Tunisia-Pháp và Đức. Kể từ năm 1984 Andreas Klamm Sabaot đang làm việc như một nhà báo, phóng viên, phóng viên, nhà sản xuất truyền hình, đài phát thanh Nhà sản xuất, Media sản xuất, nghệ sĩ, chủ nhà và người dẫn chương trình trên truyền hình công cộng tại địa phương và cho Đài truyền hình IBS Liberty đã được thành lập vào năm 1986. Ông là tác giả của 11 cuốn sách. Ông đã viết và xuất bản cuốn sách của ông trong tiếng Anh và tiếng Đức. Andreas Klamm Sabaot trình bày chương trình truyền hình đầu tiên và các chương trình phát thanh khi ông được 16 tuổi trên truyền hình cáp địa phương ở Đức.

andy1
Andreas Klamm Sabaot trở thành một nạn nhân của ba vụ tai nạn nghiêm trọng. Từ năm 1998 ông bị vô hiệu hóa và điều kiện sức khỏe của ông rất nghiêm túc. Ông đưa ra một âm nhạc của mình trong một chiếc xe lăn. Ông có khả năng chơi các bàn phím và đang hoạt động như keyboard.

Đối với Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty ông đã sản xuất từ ​​năm 1986 Chương trình năm 1000 và 1000 TV Chương Trình Radio. Một số Productions truyền hình của ông và Radio Productions Andreas Klamm Sabaot trình bày trên kênh Tube của mình (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Các nghệ sĩ đã thành lập một số công ty tại Đức và Vương quốc Anh và đang làm việc cả ở Anh và ở Đức. Ông cũng là người sáng lập, giám đốc và tổng biên tập của 12 tổ chức phi lợi nhuận, như tạp chí British Newsflash, Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS độc lập Broadcasting Service Liberty, Liberty và Hòa bình NOW! Quyền phóng con người, ISMOT Quốc tế Xã hội và Outreach Đội y tế, irsc toàn cầu International Refugee Hỗ trợ Cộng đồng, Đoàn kết mạng bragersonet Brazil Đức và các hiệp hội khác

Trong tháng 1 năm 2016, ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình như là thêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Trong tháng 2 năm 2016, ông đã phát hành 24 đĩa đơn và ba album nhạc. Ông là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, tác giả, nhà sản xuất âm nhạc, Âm nhạc nhà sản xuất video của các tác phẩm âm nhạc của mình. Thêm thông tin có sẵn trên http://www.andreasklammsabaot.com.

Các thể loại của các tác phẩm âm nhạc của mình được thay thế, điện tử, Pop, R & B, Rock, Alternative Rock, Jazz và nhạc cổ điển.

Phương châm chính cho những sản phẩm âm nhạc của Andreas Klamm Sabaot được gọi là “Âm nhạc không biên giới để tận hưởng và để ăn mừng”.

studio467luma

Turkish – Andreas Klamm Sabaot

Turkish – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Andreas Klamm Sabaot olarak bilinen Andreas Klamm Sabaot Almanya’da Rhein Ludwigshafen kentinde 6 Şubat 1968 tarihinde duyuyorum doğdu. O-Tunus Fransız ve Almanya ailesinin soyundan olduğunu. 1984 yılından bu yana Andreas Klamm Sabaot 1986 yılında kurulmuş bir gazeteci, muhabir, muhabir, TV Yapımcısı, Radyo Yapımcısı, Medya yapımcı, sanatçı, Radyo TV IBS Liberty yerel Kamu TV’de ve için host ve sunucu olarak çalışmaktadır O yazarıdır 11 kitap. Şöyle yazdı ve İngilizce ve Almanca dillerinde kitaplarını yayınladı. Almanya’da yerel Kablo TV’de 16 yaş iken Andreas Klamm Sabaot ilk TV şovları ve Radyo programları hazırlayıp sundu.

andy1

Andreas Klamm Sabaot üç ciddi kaza kurbanı oldu. 1998 yılından beri devre dışı bırakılır ve onun sağlık koşulları ciddidir. O tekerlekli sandalyede onun müzik üretir. O klavyeyi çalabiliyor ve klavyeci olarak aktiftir.

Radyo IBS TV Liberty o 1986 1000 TV Programları 1000 Radyo Programları beri üretti. Onun TV Productions ve Radyo Productions Andreas Klamm Sabaot Bazı onun You Tube Kanal hediyelerini (http://www.youtube.com/andreasklamm).

sanatçı Birleşik Krallık, Almanya ve bazı şirketlerin kurdu ve Birleşik Krallık’ta ve Almanya’da hem de çalışıyor. O da kurucusu, genel müdürü ve ŞİMDİ İngiliz Haber Dergisi, Radyo TV IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS Bağımsız Broadcasting Service Özgürlük, Özgürlük ve Barış olarak 12 kar amacı gütmeyen kuruluşlar, baş editörü! İnsan Hakları Muhabirler, ISMOT Uluslararası Sosyal ve Tıbbi Destek Ekibi, IRSC küresel Uluslararası Mülteci Destek Topluluğu, bragersonet Brezilyalı Alman Dayanışma Ağı ve diğer dernekler

Ocak 2016 yılında müzisyen, müzik yapımcısı, şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci olarak ek kariyerini başlattı. Şubat 2016 yılında 24 single ve üç müzik albüm çıkardı. Onun müzik yapımları bestecisi, şarkı yazarı, şarkıcı, yazar, müzik yapımcısı, müzik, video üreticisidir. Daha fazla bilgi www.andreasklammsabaot.com mevcuttur.

onun müzik yapımları türü Alternatif, Elektronik, Pop, R & N, Alternative Rock, Caz ve klasik müzik vardır.

Andreas Klamm Sabaot Müzik yapımları için ana sloganı “sınırları olmayan müzik keyfini ve kutlamak için” denir.

studio467luma

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Андреас Кламм Sabaot как известно, как Андреас Кламм и Андреас Klamm Sabaot родился 6 февраля 1968 года в городе Людвигсхафен-на-Рейне в Германии. Он является потомком тунисского-французской и Германии семьи. С 1984 года Андреас Кламм Sabaot работает в качестве журналиста, репортера, корреспондента, ТВ-продюсер, продюсер, радио медиа продюсер, художник, ведущий и ведущий на местном общественном телевидении и по радио TV IBS Свобода, которая была основана в 1986 г. Он является автором 11 книг. Он написал и опубликовал свои книги на английском и немецком языке. Андреас Кламм Sabaot представил первые телепередачи и программы радио, когда ему было 16 лет, по местному кабельному телевидению в Германии.

andy1

Андреас Кламм Sabaot стал жертвой трех серьезных аварий. С 1998 года он является инвалидом и его состояние здоровья серьезно. Он производит свою музыку в инвалидном кресле. Он умеет играть на клавиатуре и активен, как на клавишных инструментах.

Для радио IBS TV Свобода он выпускается с 1986 года 1000 телевизионных программ и 1000 радиопрограмм. Некоторые из его телевизионных постановок и радио Productions Andreas Klamm Sabaot представляет на его You Tube Channel (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Художник основал несколько компаний в Германии и в Соединенном Королевстве и работает как в Соединенном Королевстве и в Германии. Он также является основателем, управляющий директор и главный редактор 12 некоммерческих организаций, таких как British NewsFlash Magazine, Радио Телевидение IBS Свобода, IBS TV Свобода, IBS Independent Broadcasting Service Свободы, Свобода и мир сейчас! Репортеры прав человека, ISMOT Международная социальная и медицинская аутрич, IRSC глобальное международное сообщество поддержки беженцев, bragersonet Бразильский Немецкая сеть солидарности и другие объединения

В январе 2016 года он начал свою карьеру в качестве дополнительного музыканта, музыкального продюсера, певец, автор песен и композитор. В феврале 2016 года он выпустил 24 синглов и три музыкальных альбома. Он композитор, автор песен, певец, автор, музыкальный продюсер, музыкальный клип продюсер его музыкальных постановок. Более подробную информацию можно найти на www.andreasklammsabaot.com.

Жанр его музыкальных постановок Альтернатива, Электронная, Поп, R & N, Рок, Альтернативный рок, джаз и классическая музыка.

Главный девиз для музыкальных постановок Andreas Klamm Sabaot называется “Музыка без границ, чтобы наслаждаться и праздновать”.

studio467luma

Arabic – Andreas Klamm Sabaot

Arabic – Andreas Klamm Sabaot

ولد أندرياس Klamm Sabaot المعروفة مثل أندرياس Klamm وأندرياس Klamm Sabaot في 6 فبراير 1968 في مدينة لودفيغسهافن ام راين في ألمانيا. وهو سليل عائلة التونسية الفرنسية وألمانيا. ومنذ عام 1984 يعمل أندرياس Klamm Sabaot كصحفي، مراسل، مراسل، منتج تلفزيوني، منتج راديو، منتج وسائل الإعلام، الفنان، مضيف ومقدم على شاشة التلفزيون العام المحلي وللإذاعة التلفزيون IBS الحرية التي تم تأسيسها في عام 1986. وهو مؤلف 11 كتابا. وقال انه كتب ونشر كتبه في اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. عرض أندرياس Klamm Sabaot البرامج التلفزيونية الأولى والبرامج الإذاعية عندما كان عمره 16 سنة من العمر على تلفزيون الكابل المحلي في ألمانيا.

andy1

أصبح أندرياس Klamm Sabaot ضحية لثلاث حوادث خطيرة. منذ عام 1998 وقال انه تم تعطيل وظروفه الصحية لا تزال خطيرة. انه ينتج موسيقاه في كرسي متحرك. انه قادر على اللعب لوحة المفاتيح ونشطة كما عازف الإيقاع.

لراديو IBS التلفزيون الحرية أنتج منذ عام 1986 برامج 1000 تلفزيون و 1000 برامج الراديو. بعض من التلفزيون للإنتاج وإذاعة إنتاج أندرياس Klamm Sabaot يعرض على القناة له أنت الأنبوبة (http://www.youtube.com/andreasklamm).

الفنان قد تأسست بعض الشركات في ألمانيا والمملكة المتحدة وتعمل في كل من المملكة المتحدة وألمانيا. وهو أيضا مؤسس ومخرج ورئيس تحرير 12 منظمة غير هادفة للربح، مثل مجلة البريطانية خبر عاجل، راديو تلفزيون IBS الحرية، IBS التلفزيون الحرية، الرابطة المستقلة الإذاعة الحرية، الحرية والسلام الآن إدارة! مراسلون حقوق الإنسان، ISMOT الاجتماعية الدولية وفريق التواصل الطبية، استشعار عن بعد العالمي إلى المجتمع الدولي لدعم اللاجئين، شبكة التضامن bragersonet البرازيلي الألمانية وغيرها من الجمعيات

في يناير 2016 كان قد بدأ مسيرته إضافية كما موسيقي، المنتج الموسيقي والمغني، وكاتب الأغنية والملحن. في فبراير 2016 كان قد صدر 24 الفردي وثلاثة ألبومات الموسيقى. هو الملحن، أغنية الكاتب والمغني والمؤلف والمنتج الموسيقي، الموسيقى منتج فيديو من انتاجه الموسيقى. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات www.andreasklammsabaot.com.
studio467luma
هذا النوع من انتاجه الموسيقى هي البديل، الالكترونية، البوب، R & N، روك، البديل روك، جاز، والموسيقى الكلاسيكية.

ويطلق على الشعار الرئيسي لإنتاج موسيقى أندرياس Klamm Sabaot ”  الموسيقى بلا حدود للاستمتاع