Tag Archives: singles

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Vietnamese – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot như gọi là Andreas Klamm và Andreas Klamm Sabaot được sinh ra vào ngày 06 tháng hai năm 1968 tại thành phố Ludwigshafen am Rhein ở Đức. Ông là hậu duệ của một gia đình Tunisia-Pháp và Đức. Kể từ năm 1984 Andreas Klamm Sabaot đang làm việc như một nhà báo, phóng viên, phóng viên, nhà sản xuất truyền hình, đài phát thanh Nhà sản xuất, Media sản xuất, nghệ sĩ, chủ nhà và người dẫn chương trình trên truyền hình công cộng tại địa phương và cho Đài truyền hình IBS Liberty đã được thành lập vào năm 1986. Ông là tác giả của 11 cuốn sách. Ông đã viết và xuất bản cuốn sách của ông trong tiếng Anh và tiếng Đức. Andreas Klamm Sabaot trình bày chương trình truyền hình đầu tiên và các chương trình phát thanh khi ông được 16 tuổi trên truyền hình cáp địa phương ở Đức.

andy1
Andreas Klamm Sabaot trở thành một nạn nhân của ba vụ tai nạn nghiêm trọng. Từ năm 1998 ông bị vô hiệu hóa và điều kiện sức khỏe của ông rất nghiêm túc. Ông đưa ra một âm nhạc của mình trong một chiếc xe lăn. Ông có khả năng chơi các bàn phím và đang hoạt động như keyboard.

Đối với Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty ông đã sản xuất từ ​​năm 1986 Chương trình năm 1000 và 1000 TV Chương Trình Radio. Một số Productions truyền hình của ông và Radio Productions Andreas Klamm Sabaot trình bày trên kênh Tube của mình (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Các nghệ sĩ đã thành lập một số công ty tại Đức và Vương quốc Anh và đang làm việc cả ở Anh và ở Đức. Ông cũng là người sáng lập, giám đốc và tổng biên tập của 12 tổ chức phi lợi nhuận, như tạp chí British Newsflash, Đài phát thanh truyền hình IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS độc lập Broadcasting Service Liberty, Liberty và Hòa bình NOW! Quyền phóng con người, ISMOT Quốc tế Xã hội và Outreach Đội y tế, irsc toàn cầu International Refugee Hỗ trợ Cộng đồng, Đoàn kết mạng bragersonet Brazil Đức và các hiệp hội khác

Trong tháng 1 năm 2016, ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình như là thêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Trong tháng 2 năm 2016, ông đã phát hành 24 đĩa đơn và ba album nhạc. Ông là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, tác giả, nhà sản xuất âm nhạc, Âm nhạc nhà sản xuất video của các tác phẩm âm nhạc của mình. Thêm thông tin có sẵn trên http://www.andreasklammsabaot.com.

Các thể loại của các tác phẩm âm nhạc của mình được thay thế, điện tử, Pop, R & B, Rock, Alternative Rock, Jazz và nhạc cổ điển.

Phương châm chính cho những sản phẩm âm nhạc của Andreas Klamm Sabaot được gọi là “Âm nhạc không biên giới để tận hưởng và để ăn mừng”.

studio467luma

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Russian – Andreas Klamm Sabaot

Андреас Кламм Sabaot как известно, как Андреас Кламм и Андреас Klamm Sabaot родился 6 февраля 1968 года в городе Людвигсхафен-на-Рейне в Германии. Он является потомком тунисского-французской и Германии семьи. С 1984 года Андреас Кламм Sabaot работает в качестве журналиста, репортера, корреспондента, ТВ-продюсер, продюсер, радио медиа продюсер, художник, ведущий и ведущий на местном общественном телевидении и по радио TV IBS Свобода, которая была основана в 1986 г. Он является автором 11 книг. Он написал и опубликовал свои книги на английском и немецком языке. Андреас Кламм Sabaot представил первые телепередачи и программы радио, когда ему было 16 лет, по местному кабельному телевидению в Германии.

andy1

Андреас Кламм Sabaot стал жертвой трех серьезных аварий. С 1998 года он является инвалидом и его состояние здоровья серьезно. Он производит свою музыку в инвалидном кресле. Он умеет играть на клавиатуре и активен, как на клавишных инструментах.

Для радио IBS TV Свобода он выпускается с 1986 года 1000 телевизионных программ и 1000 радиопрограмм. Некоторые из его телевизионных постановок и радио Productions Andreas Klamm Sabaot представляет на его You Tube Channel (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Художник основал несколько компаний в Германии и в Соединенном Королевстве и работает как в Соединенном Королевстве и в Германии. Он также является основателем, управляющий директор и главный редактор 12 некоммерческих организаций, таких как British NewsFlash Magazine, Радио Телевидение IBS Свобода, IBS TV Свобода, IBS Independent Broadcasting Service Свободы, Свобода и мир сейчас! Репортеры прав человека, ISMOT Международная социальная и медицинская аутрич, IRSC глобальное международное сообщество поддержки беженцев, bragersonet Бразильский Немецкая сеть солидарности и другие объединения

В январе 2016 года он начал свою карьеру в качестве дополнительного музыканта, музыкального продюсера, певец, автор песен и композитор. В феврале 2016 года он выпустил 24 синглов и три музыкальных альбома. Он композитор, автор песен, певец, автор, музыкальный продюсер, музыкальный клип продюсер его музыкальных постановок. Более подробную информацию можно найти на www.andreasklammsabaot.com.

Жанр его музыкальных постановок Альтернатива, Электронная, Поп, R & N, Рок, Альтернативный рок, джаз и классическая музыка.

Главный девиз для музыкальных постановок Andreas Klamm Sabaot называется “Музыка без границ, чтобы наслаждаться и праздновать”.

studio467luma

Arabic – Andreas Klamm Sabaot

Arabic – Andreas Klamm Sabaot

ولد أندرياس Klamm Sabaot المعروفة مثل أندرياس Klamm وأندرياس Klamm Sabaot في 6 فبراير 1968 في مدينة لودفيغسهافن ام راين في ألمانيا. وهو سليل عائلة التونسية الفرنسية وألمانيا. ومنذ عام 1984 يعمل أندرياس Klamm Sabaot كصحفي، مراسل، مراسل، منتج تلفزيوني، منتج راديو، منتج وسائل الإعلام، الفنان، مضيف ومقدم على شاشة التلفزيون العام المحلي وللإذاعة التلفزيون IBS الحرية التي تم تأسيسها في عام 1986. وهو مؤلف 11 كتابا. وقال انه كتب ونشر كتبه في اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. عرض أندرياس Klamm Sabaot البرامج التلفزيونية الأولى والبرامج الإذاعية عندما كان عمره 16 سنة من العمر على تلفزيون الكابل المحلي في ألمانيا.

andy1

أصبح أندرياس Klamm Sabaot ضحية لثلاث حوادث خطيرة. منذ عام 1998 وقال انه تم تعطيل وظروفه الصحية لا تزال خطيرة. انه ينتج موسيقاه في كرسي متحرك. انه قادر على اللعب لوحة المفاتيح ونشطة كما عازف الإيقاع.

لراديو IBS التلفزيون الحرية أنتج منذ عام 1986 برامج 1000 تلفزيون و 1000 برامج الراديو. بعض من التلفزيون للإنتاج وإذاعة إنتاج أندرياس Klamm Sabaot يعرض على القناة له أنت الأنبوبة (http://www.youtube.com/andreasklamm).

الفنان قد تأسست بعض الشركات في ألمانيا والمملكة المتحدة وتعمل في كل من المملكة المتحدة وألمانيا. وهو أيضا مؤسس ومخرج ورئيس تحرير 12 منظمة غير هادفة للربح، مثل مجلة البريطانية خبر عاجل، راديو تلفزيون IBS الحرية، IBS التلفزيون الحرية، الرابطة المستقلة الإذاعة الحرية، الحرية والسلام الآن إدارة! مراسلون حقوق الإنسان، ISMOT الاجتماعية الدولية وفريق التواصل الطبية، استشعار عن بعد العالمي إلى المجتمع الدولي لدعم اللاجئين، شبكة التضامن bragersonet البرازيلي الألمانية وغيرها من الجمعيات

في يناير 2016 كان قد بدأ مسيرته إضافية كما موسيقي، المنتج الموسيقي والمغني، وكاتب الأغنية والملحن. في فبراير 2016 كان قد صدر 24 الفردي وثلاثة ألبومات الموسيقى. هو الملحن، أغنية الكاتب والمغني والمؤلف والمنتج الموسيقي، الموسيقى منتج فيديو من انتاجه الموسيقى. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات www.andreasklammsabaot.com.
studio467luma
هذا النوع من انتاجه الموسيقى هي البديل، الالكترونية، البوب، R & N، روك، البديل روك، جاز، والموسيقى الكلاسيكية.

ويطلق على الشعار الرئيسي لإنتاج موسيقى أندرياس Klamm Sabaot ”  الموسيقى بلا حدود للاستمتاع

Afrikaans – Andreas Klamm Sabaot

Afrikaans – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot as bekend as Andreas Klamm en Andreas Klamm Sabaot is gebore op 6 Februarie 1968 in die stad van Ludwigshafen am Rhein in Duitsland. Hy is ‘n afstammeling van ‘n Tunisiese-Franse en Duitse gesin. Sedert 1984 Andreas Klamm Sabaot werk as ‘n joernalis, verslaggewer, korrespondent, TV-produsent, Radio Producer, Media Producer, kunstenaar, gasheer en aanbieder op plaaslike openbare TV en vir Radio TV IBS Liberty wat is gestig in 1986. Hy is die skrywer van 11 boeke. Hy skryf en sy boeke gepubliseer in die Engelse en Duitse taal. Andreas Klamm Sabaot het die eerste TV-programme en radioprogramme toe hy 16 jaar oud is op plaaslike TV in Duitsland was.
andy1
Andreas Klamm Sabaot ‘n slagoffer geword van drie ernstige ongelukke. Sedert 1998 is hy afgeskakel en sy gesondheid voorwaardes ernstig. Hy produseer sy musiek in ‘n rolstoel. Hy is in staat om die sleutelbord te speel en is aktief as klawerbordspeler.

Vir Radio IBS TV Liberty het hy geproduseer sedert 1986 1000 TV programme en 1000 radioprogramme. Sommige van sy TV Productions en Radio Productions Andreas Klamm Sabaot bied op sy You Tube kanaal (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Die kunstenaar het ‘n paar maatskappye in Duitsland en in die Verenigde Koninkryk gestig en werk beide in die Verenigde Koninkryk en in Duitsland. Hy is ook die stigter, besturende direkteur en hoofredakteur van 12 nie-winsgewende organisasies, soos die Britse Nuusflits Magazine, Radio TV IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS Onafhanklike Uitsaai Service Liberty, vryheid en vrede NOU! Human Rights Verslaggewers, ISMOT Internasionale Sosiale en mediese Outreach span, irsc globale Internasionale Vlugtelinge Support Gemeenskap, bragersonet Brasiliaanse Duitse Solidarity Network en ander verenigings

In Januarie 2016 het hy sy bykomende loopbaan as musikant, musiek produsent, sanger, liedjieskrywer en komponis van stapel gestuur. In Februarie 2016 het hy 24 enkelspel en drie musiek albums vrygestel. Hy is die komponis, liedjieskrywer, sanger, skrywer, musiek produsent, Musiek video produsent van sy musiek produksies. Meer inligting is beskikbaar op www.andreasklammsabaot.com.

Die genre van sy musiek produksies is Alternatiewe, Elektroniese, Pop, R & N, Rock, Alternatiewe Rock, Jazz en Klassieke musiek.

Die belangrikste leuse vir die Musiek produksies van Andreas Klamm Sabaot staan ​​bekend as “Musiek sonder grense te geniet en om te vier”.

studio467luma

Dutch – Andreas Klamm Sabaot

Dutch – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot ook bekend als Andreas Klamm en Andreas Klamm Sabaot is geboren op 6 februari 1968 in de stad Ludwigshafen am Rhein in Duitsland. Hij is een afstammeling van een Tunesisch-Franse en Duitsland familie. Sinds 1984 is Andreas Klamm Sabaot werkt als journalist, verslaggever, correspondent, TV Producer, Radio Producer, Media Producer, kunstenaar, gastheer en presentator op de lokale openbare TV en Radio TV IBS Liberty, die is opgericht in 1986. Hij is de auteur van 11 boeken. Hij schreef en zijn boeken gepubliceerd in het Engels en Duits. Andreas Klamm Sabaot presenteerde de eerste tv-shows en radioprogramma’s, toen hij 16 jaar op de lokale kabel-tv in Duitsland was.

andy1

Andreas Klamm Sabaot werd een slachtoffer van drie ernstige ongevallen. Sinds 1998 is hij is uitgeschakeld en zijn gezondheidstoestand ernstig zijn. Hij maakt zijn muziek in een rolstoel. Hij is in staat om het toetsenbord te spelen en is actief als toetsenist.

Voor Radio IBS TV Liberty heeft hij geproduceerd sinds 1986 1000 Tv-programma’s en 1000 radioprogramma’s. Sommige van zijn TV Productions en Radio Productions Andreas Klamm Sabaot presenteert op zijn You Tube Channel (http://www.youtube.com/andreasklamm).

De kunstenaar heeft een aantal bedrijven in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk opgericht en werkt zowel in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Hij is ook de oprichter, directeur en hoofdredacteur van 12 non-profit organisaties, zoals British Newsflash Magazine, Radio TV IBS Liberty, IBS TV Liberty, IBS Independent Broadcasting Service Vrijheid, Vrijheid en Vrede NOW! Human Rights Reporters, ISMOT internationale sociale en medische Outreach Team, IRSC wereldwijde International Refugee Support Community, bragersonet Braziliaanse Duitse Solidarity Network en andere verenigingen

In januari 2016 heeft hij zijn extra carrière als musicus, muziek producer, zanger, songwriter en componist gelanceerd. In februari 2016 heeft hij 24 singles en drie albums uitgebracht muziek. Hij is de componist, tekstschrijver, zanger, auteur, muziekproducent, muziek video producer van zijn muziek producties. Meer informatie is beschikbaar op www.andreasklammsabaot.com.

Het genre van zijn muziek producties zijn Alternatief, Elektronisch, Pop, R & N, rock, Alternatieve rock, jazz en klassieke muziek.

De belangrijkste motto voor de Music producties van Andreas Klamm Sabaot heet “Muziek zonder grenzen om te genieten en te vieren”.

studio467luma

Polish – Andreas Klamm Sabaot

Polish – Andreas Klamm Sabaot

Andreas Klamm Sabaot znana jako Andreas Klamm i Andreas Klamm Sabaot rodzi się w dniu 6 lutego 1968 roku w mieście Ludwigshafen am Rhein w Niemczech. On jest potomkiem rodziny tunezyjskiej-francuskiej i Niemcy. Od 1984 roku Andreas Klamm Sabaot pracuje jako dziennikarz, reporter, korespondent telewizji, producent, producent, Radio Media Producer, artysty, gospodarz i prezenterem w lokalnej telewizji publicznej i radia do telewizji IBS Wolności, która została założona w roku 1986. Jest autorem 11 książek. Napisał i opublikował swoje książki w języku angielskim i niemieckim. Andreas Klamm Sabaot przedstawiła pierwsze programy telewizyjne i audycje radiowe, gdy miał 16 lat w lokalnej telewizji kablowej w Niemczech.

andy1

Andreas Klamm Sabaot stał się ofiarą trzech poważnych wypadków. Od 1998 roku jest on wyłączony, a jego warunki zdrowotne są poważne. Produkuje jego muzykę na wózku inwalidzkim. On jest w stanie grać na klawiaturze i jest aktywny jako klawiszowiec.

Dla Radio IBS telewizyjnego Liberty on produkowany od 1986 Programy 1000 i 1000 telewizyjnych programów radiowych. Niektóre z jego produkcji telewizyjnych i radiowych Productions Andreas Klamm Sabaot prezentuje na swoim kanale You Tube (http://www.youtube.com/andreasklamm).

Artysta założył kilka firm w Niemczech i Wielkiej Brytanii i pracuje zarówno w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jest także założycielem, dyrektorem i redaktorem naczelnym 12 organizacji non-profit, takich jak British Newsflash Magazine, Radio Liberty TV IBS, IBS telewizyjnego Liberty, IBS Niezależnego radiofonii i telewizji Wolności, Wolności i Pokoju NOW! Reporterzy Praw Człowieka ISMOT Międzynarodowy społecznej i medycznej Outreach Team, IRSC Global International Refugee Support Community, bragersonet Brazylijska niemieckiej sieci Solidarność i inne związki

W styczniu 2016 roku rozpoczęła swoją karierę jako dodatkowy muzyk, producent muzyczny, wokalista, autor piosenek i kompozytor. W lutym 2016 roku wydała 24 singli i trzy albumy muzyczne. On jest kompozytor, tekściarz, wokalista, autor, producent muzyczny, producent muzyczny film z jego produkcjach muzycznych. Więcej informacji jest dostępnych na www.andreasklammsabaot.com.

Gatunek swoich produkcjach muzycznych są Alternatywa, Elektroniczna, Pop, R & N, Rock, Alternatywny rock, jazz i muzyka klasyczna.

Głównym mottem produkcjach muzykę Andreas Klamm Sabaot nazywa “Muzyka bez granic, aby cieszyć się i świętować”.

studio467luma

Chinese Traditional – Andreas Klamm Sabaot

Chinese Traditional – Andreas Klamm Sabaot

安德烈亞斯Klamm Sabaot之稱的安德烈亞斯Klamm和Andreas Klamm Sabaot在德國出生於1968年2月6日在城市路德維希港萊茵河畔。他是突尼斯,法國和德國家庭的後裔。自1984年以來安德烈亞斯Klamm Sabaot工作作為一個記者,記者,通訊員,電視監製,無線電節目製作,媒體製作人,歌手,主持人和發言人對當地的公共電視和廣播,電視IBS自由已成立於1986年。他是作家11本書。他寫道,並在英語和德語出版他的書。安德烈亞斯Klamm Sabaot提出了第一個電視節目和廣播節目時,他是16年的德國年齡本地有線電視上。

andy1

安德烈亞斯Klamm Sabaot成了三個嚴重事故的受害者。自1998年以來,他被禁止和他的健康狀況是嚴重的。他生產的輪椅他的音樂。他能彈奏鍵盤,是活躍鍵盤。

對於廣播電視IBS他自由自1986年以來1000電視掃描程序和1000廣播節目製作。他的一些電視製作和廣播製作安德烈亞斯Klamm Sabaot的呈現在他的你管通道(http://www.youtube.com/andreasklamm)。

藝術家先後創辦一些公司在德國和英國,目前正在無論是在英國和德國。他也是創始人,董事總經理,並在12非營利組織,如英國快訊雜誌,廣播,電視IBS自由,IBS電視自由,IBS獨立廣播服務自由,自由與和平NOW的主編!人權記者,ISMOT國際社會和醫療外展隊,IRSC全球國際難民支持社區,bragersonet巴西德國團結網絡和其他協會

在2016年1月,他開始了他的職業生涯的其他音樂作為音樂製作人,歌手,歌曲作家和作曲家。在2016年2月,他已經發布了24單打和三個音樂專輯。他是作曲家,歌曲作家,歌手,作家,音樂製作人,音樂錄像他的音樂製作生產商。更多信息可在www.andreasklammsabaot.com

他的音樂作品的體裁是另類,電子,流行,R&N,搖滾,另類搖滾,爵士和古典音樂。

對於安德烈亞斯Klamm Sabaot的音樂作品的主要口號叫做“音樂無國界享受和慶祝。”

studio467luma