נויטפאַל רופן. קאסעל, דייטשלאנד. א משפּחה וואָס קען בלויז עסן כשר עסן דאַרף דרינגלעך הילף פון ספּעציעלע פאָרסעס! מיר זענען אונטער באַפאַלן.

נויטפאַל רופן. קאסעל, דייטשלאנד. א משפּחה וואָס קען בלויז עסן כשר עסן דאַרף דרינגלעך הילף פון ספּעציעלע פאָרסעס! מיר זענען אונטער באַפאַלן.

September 14, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s